หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข้อมูล CITCOMS
 
ประวัติความเป็นมา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
แผน ICT มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิดีทัศน์
สัญลักษณ์ และโลโก้
แผนที่ตั้ง และการเดินทาง
ติดต่อเรา
  สัญลักษณ์ และโลโก้ แบ่งบัน

 ความหมายของ landmark
            ศูนย์กลางควบคุมระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการติดต่อข้อมูลข่าวสาร   ความรู้  ที่รวดเร็ว ทันสมัยมี แบบแผนอย่างไร้พรมแดน ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง

รูป 6 เหลี่ยมซึ่งสื่อถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ไร้พรมแดน

ใช้รูปแบบอลูมิเนียมสื่อถึงความทันสมัยแผ่ขยายออกมาทางด้านหน้าสื่อถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศของ CITCOMS

การลดหลั่นเป็นลำดับสื่อถึงการทำงานของหน่วยงานที่มีแบบแผน

วางตำแหน่งของโลโก้ตรงกลางสื่อถึงความเป็นศูนย์กลางควบคุมระบบเครือข่ายเทคโนลีสารสนเทศ

พื้นสีดำสื่อถึงพื้นฐานที่มั่นคง

 


 Download LOGO CITCOMS  
 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 1090 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000