หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
บริการของ CITCOMS
NU Net
NU Account
NU Wi-Fi
NU Mail Services
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
e-Learning
ICT EXAM
CITCOMS Training
Software license
Web Hosting
ห้องบริการ CITCOMS
  NU Net
      การให้บริการระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบันได้ทำการพัฒนาทั้งด้านความเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อ
ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งความเร็ว Internet ของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันมีความเร็ว
อยู่ที่ ซึ่งแบ่งเป็น ความเร็วในการให้บริการภายในประเทศอยู่ที่ 3 Gbps และความเร็วของการให้บริการต่างประเทศอยู่ที่ 1.5 Gbps โดยมี
รูปแบบการเชื่อมต่อของการให้บริการดังภาพแสดงด้านล่างนี้

(ผังการเชื่อมต่อ)


ดาวน์โหลด แผนผังขนาดใหญ่คลิกที่รูปภาพ หรือ กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


    โดยมีจำนวน Rack Server จำนวนมากกว่า 100 เครื่อง และมีการให้บริการในแบบ Virtualization เพื่อรองรับการใช้งานระบบ Server
 ต่างๆ จำนวน 63 VMกฏระเบียบข้อบังคับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ Internet ได้ที่
งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
Tel 05596-1524  
Email noc@nu.ac.th
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 16556 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000