หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
บริการของ CITCOMS
NU Net
NU Account
NU Wi-Fi
NU Mail Services
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
e-Learning
ICT EXAM
CITCOMS Training
Software license
Web Hosting
ห้องบริการ CITCOMS
  NU Wi-Fi
บริการ NU WiFi ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในปัจจุบันได้เพิ่มจุดบริการคลอบคลุมทั่วทุกบริเวณของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำนวนจุดให้บริการนั้นมีมากกว่า 1,500 จุด
 
โดยการบริการ WiFi ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มี 3 ระบบ คือ

1. WiFi NU
2. @NU-WiFi
3. EduRoam

1. WiFi NU  

   WiFi NU คือ การให้บริการในรูปแบบ ของมาตรฐาน IEEE 802.1x ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้น ในการตรวจสอบ และรับรองผู้เข้าใช้งาน
(Authentication) ผ่านทาง RADIUS Server (Authentication server) โดยจะให้ผู้ใช้ ทำการเข้าสู่ระบบ โดย Username และ Password ที่ถูกกำหนด โดยที่ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนทุกครั้งที่เข้าใช้งานระบบ เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้เข้าใช้ระบบ ด้วย IP Address ใด เวลาใด

     ผู้ใช้งาน จะต้องแสดงหลักฐานของตน ผ่านทางอุปกรณ์แม่ข่าย (Switch) จากนั้น อุปกรณ์แม่ข่าย จะส่งหลักฐานดังกล่าวต่อไปยัง 
RADIUS Server ซึ่งเป็นระบบสำหรับตรวจสอบผู้ใช้โดยเฉพาะที่ใช้กันอยู่ทั่วไป โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง RADIUS Server
 และอุปกรณ์ WLAN ซึ่งวิธีนี้จะเป็นไปตามโพรโตคอลที่เรียกว่า EAP (Extensible Authentication Protocol)

      1. วิธีการเข้าใช้งาน WiFi NU

      1.1 การเข้าใช้งาน ด้วยอุกรณ์ Smart Device ต่างๆ ให้ทำการเปิด WiFi ที่อุปกรณ์เพื่อค้นหา WiFi จากนั้นให้ทำการเลือก WiFi
ที่ชื่อ WiFi NU ตัวอุปกรณ์ ก็ จะทำการเชื่อมต่อ กับ WiFi แล้วจะทำการ Login โดยการ(Authentication) ผ่านทาง RADIUS Server
 (Authentication server) ซึ่งจะเปิดหน้า Browser ให้ผู้ใช้งานเลือกและเข้าหน้าเว็บไซต์เข้าสู่กระบวนการ Login ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้  
 

เปิด WiFiที่อุปกรณ์ 

เลือกเชื่อมต่อกับ WiFi ที่ชื่อว่า WiFi NU
 อุปกรณ์จะเปิด Browser และเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อการแสดงตัวตนใส่ User Name และ Password เพื่อแสดงตัวตน
ทำการแสดงตัวตนผ่าน และสามารถเข้าใช้บริการ WiFi NU สำเร็จ


 1.2 การเข้าใช้งานด้วย Computer Notebook (Laptop) ผ่าน WiFi NU ให้ทำการเปิด WiFi ที่ Computer ของท่านเพื่อค้นหา
 WiFi จากนั้นให้ทำการเลือก WiFi ที่ชื่อ WiFi NU แล้วกด Connect เมื่อ Computer ของท่าน ทำการ Connect WiFi NU ได้แล้ว
 ระบบจะทำการเปิดหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ท่านทำการ โดยการ(Authentication) ผ่านทาง RADIUS Server (Authentication server)
 ซึ่งจะเปิดหน้า Browser ให้ผู้ใช้งานเลือกและเข้าหน้าเว็บไซต์เข้าสู่กระบวนการ Login ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้


เปิด WiFiที่อุปกรณ์  >และเลือกเชื่อมต่อกับ WiFi ที่ชื่อว่า WiFi NU

อุปกรณ์จะเปิด Browser และเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อการแสดงตัวตน

ใส่ User Name และ Password เพื่อแสดงตัวตน
 
ทำการแสดงตัวตนผ่าน และสามารถเข้าใช้บริการ WiFi NU สำเร็จ


2. @NU-WiFi 
 


                               
 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้จากคู่มือการตั้งค่าเข้าใช้งานสำหรับแต่ละอุปกรณ์จากลิงค์ด้านล่างได้เลย
                                                                                      
                                                                                                                                               
 [ ดาวน์โหลด--> การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ Windows Phone ] 
                                                                                                                                               
 [ ดาวน์โหลด--> การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ Mac ] 
                                                                                                                                               
 [ ดาวน์โหลด-->การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ iOS ]
                                                                                                                                               
 [ ดาวน์โหลด-->การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ Android ]
                                                                                                                                               
 [ ดาวน์โหลด-->การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ Windows 8/8.1 ]

 
เข้าเว็บไซต์ @NU-WiFi 3. eduroam

            เนื่องด้วย  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ซึ่งเป็นเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนิสิต
และบุคลากรของสถาบันการศึกษาทำให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากสถาบันการศึกษา
อื่นๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ Account NU-NET ของมหาวิทยาลัยได้ 
          สำหรับการใช้งาน eduroam ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อไปเยือนสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam
ท่านสามารถใช้ Account NU-NET ของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยเลือก Access Point ที่ชื่อ SSID ว่า eduroam 
ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันอื่น สามารถศึกษารายละเอียดในการใช้งานและ รายชื่อสถาบันที่เป็น
สมาชิกเครือข่ายได้ในเว็บไซต์ eduroam.nu.ac.th

พื้นที่ให้บริการ eduroam ในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับนิสิตและบุคคลากรสถาบันอื่นๆ
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 3620 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000