หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
บริการของ CITCOMS
NU Net
NU Account
NU Wi-Fi
NU Mail Services
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
e-Learning
ICT EXAM
CITCOMS Training
Software license
Web Hosting
ห้องบริการ CITCOMS
  NU Mail Services
NU Mail  Services  

 
        NU Mail Services เป็นบริการระบบ e-Mail ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับระบบ Cloud Services ระดับโลกอย่าง Microsoft Office 365 และ Google Apps for Education 

 เพื่อเสริมประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร การเรียน การทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์การสื่อสาร โดยจะมี Password เดียวกันกับ  User Account ของมหาวิทยาลัย 

สิทธิประโยชน์ ของ Microsoft Office 365 และ Google Apps for Education

e-Mail : Microsoft Office 365

พื้นที่เก็บ e-Mail ขนาด 50GB

เก็บไฟล์ Online ด้วย One Drives   ไม่จำกัดพื้นที่

ทำงานเอกสาร Office Online ด้วย Word , Excel , Powerpoint และ Onenote

จัดทำ Website หรือ Portfolio ของตัวเองได้

สร้างช่อง VDO ของตัวเองได้

สร้างกลุ่ม Social การเรียนรู้ด้วย Yammer


e-Mail : Google Apps for Education

พื้นที่เก็บ e-Mail และ เก็บไฟล์ Online ด้วย Google Drive  ไม่จำกัดพื้นที่

ทำเอกสาร Online ด้วย  Google Docs และแบ่งปันการทำงานร่วมกัน ได้ถึง 50 คนพร้อมกัน

ประชุม Online  ผ่าน Google Hangout 12 คนพร้อมกัน

นัดหมาย จัดตารางการทำงาน ด้วย Google Calendar  มีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS ทุกเครือข่ายฟรี

สร้าง Channel VDO ของตัวเองผ่าน Youtube

จัดทำ Website และ e-Portfolio เก็บผลงานตอนเรียน โดยไม่ต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ ด้วย Google Site

Social กับกลุ่มเรียน ด้วย Google Plus

จัดทำ Class การสอบ Online  ด้วย Google Classroom
สำหรับนิสิต 
 นิสิตสามารถตรวจสอบ User สำหรับการใช้งาน e-mail ทั้ง 2 ระบบ  ได้ที่หน้าระบบทะเบียนออนไลน์โดยทั้ง 2 ระบบจะมีชื่อ  User ที่เหมือนกัน  แต่จะมีความแตกต่างกันที่ Domain 
ซึ่ง  e-Mail : Microsofe Ofice 365           อยู่ภายใต้ Domain:    @nu.ac.th          
     e-Mail : Google Apps for Education  อยู่ภายใต้ Domain:   @email.nu.ac.th

ศึกษาการเริ่มต้นการใช้งานได้จาก VDO  


สำหรับบุคลากร 
 จะได้รับ e-Mail  ที่เป็นชื่อ User เดียวกันกับ User Account ของมหาวิทยาลัย และใช้ Domain: @nu.ac.th   ซึ่งการเข้าใช้งาน
ในครั้งแรกเพื่อให้ e-mail ทั้ง 2 ระบบ มี Password เดียวกัน  ควรทำการรีเซต Password  โดยการเปลี่ยน Password
 (http://nunet.nu.ac.th/public/changepassword/index.html)  เพื่อทำการตั้งค่าการใช้งานให้มี Password เดียวกัน   
สำหรับ Microsoft Office 365 จะสามารถใช้งานได้เลย  แต่สำหรับ Google Apps for Education ต้องการตั้งค่าเพิ่มเติม
  โดยศึกษาการใช้งานได้ที่นี่ Click  
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 3140 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000