หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
บริการของ CITCOMS
NU Net
NU Account
NU Wi-Fi
NU Mail Services
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
e-Learning
ICT EXAM
CITCOMS Training
Software license
Web Hosting
ห้องบริการ CITCOMS
  CITCOMS Training
CITCOMS Training 
    กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร CITCOMS เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า 10 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทำให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี ทั้งนี้ CITCOMS จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำไปใช้พัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น
 ซึ่ง CITCOMS บริการจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้กับนิสิตและบุคลากร และบุคคลภายนอก
 ในหลักสูตรที่หลากหลายอาทิ
 ด้านการจัดการเรียนการสอน      โปรแกรม e-Learning   NU Moodle LMS   Google Classroom  โปรแกรมพัฒนาสื่อ  Camtasia   โปรแกรม Microsoft Office MIX และ โปรแกรมจัดทำ e-Book  เป็นต้น 

        ด้านการทำงาน Microsoft Office  Word, Excel, Powerpoint   การพัฒนา Website การเขียนโปรแกรม Web Application   
โปรแกรมออกแบบสื่อสารสนเทศต่างๆ หรือการทำงานผ่านระบบ Cloud  อย่างเช่น Microsoft Office 365
และ  Google Apps for Education 


ติดต่อสอบถามได้ที่  
Tel 05596-1575
e-mail     ci@nu.ac.th
website   http://training.nu.ac.th

จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 1620 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000