หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ

[ดาวน์โหลด] แบบฟอร์มการพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 27 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 396 คน
[ดาวน์โหลด] รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 - 01 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 1022 คน
[ดาวน์โหลด] แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน - 07 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 328 คน
[ดาวน์โหลด] แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - 07 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 330 คน
[ดาวน์โหลด] แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชพด้าน IT - 10 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 452 คน
[ดาวน์โหลด] รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559 - 01 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 838 คน
[ดาวน์โหลด] รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 - 26 พฤษภาคม 2558
[ดาวน์โหลด] คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 17 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 733 คน
[ดาวน์โหลด] ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 - 05 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 831 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
   
แบบฟอร์มใบลาต่างๆ  
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000