หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจงานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 11 กรกฏาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 671 คน
อ่านต่อ
การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค.61  
วันที่ประกาศข่าว 25 มิถุนายน 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 785 คน
อ่านต่อ
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  
วันที่ประกาศข่าว 19 มิถุนายน 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 638 คน
อ่านต่อ
Windows 10 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด  
วันที่ประกาศข่าว 31 พฤษภาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS
อ่านต่อ
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี!! สำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนมิถุนายน 2561  
วันที่ประกาศข่าว 24 พฤษภาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 957 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 103  ข่าว หน้า 1/21
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000