หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 19 มิถุนายน 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 350 คน


หลักสูตรอบรมสำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
  หลักสูตรพัฒนาการสอนรูปแบบ Flip Classroom โดยใช้ Google Classroom (สำหรับอาจารย์) รุ่น 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
  หลักสูตรการสอนทางไกลโดย Microsoft Skype for Business รุ่น 1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
  หลักสูตรพัฒนาการสอนรูปแบบ Flip Classroom ด้วยระบบ Moodle (สำหรับอาจารย์) รุ่น 3

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
  หลักสูตรการสร้างเอกสารรูปเล่มด้วย Microsoft Word รุ่น 2 เต็ม!!
  หลักสูตร Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล รุ่น 2 เต็ม!!

#CITCOMS #ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของประชาคม
 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000